Какво прави лидерът ефективен?

 

Често, когато хората започват да планират кариерата си, те започват да планират да станат лидер, като крайна цел. Какво е лидерство, кой е лидер и как са създадени лидерите, е бил основата на обширни изследвания и дебати; нито едно от тях не отговаря на нито един от тези въпроси.

 

Както се очаква, лидерството по дефиниция е много субективно и зависи в голяма степен от това, което вие като индивид може да видите, като ефективно лидерство. За някои хора лидерите са хора, които могат да повлияят на поведението на другите. За други - лидерите са безкористни, хора, които дават най-доброто на другите, а не на собствените си интереси.

 

Каквото и да е ръководството ви, е важно е да разберете, че това, което си представяте, като лидерство може да е различно от очакванията на другите.

 

„Едно от най-големите предизвикателства в ръководството е да се разберете как да станете лидер“.

 

Видове лидерство

 

Едно от най-големите предизвикателства в лидерството, е разбирането как да станеш лидер. Много хора смятат, че лидерството е вродена черта, докато други смятат, че това е придобито поведение. Реалността на лидерството е, че тя е и двете.

 

Ефективният лидер никога не трябва да спира да учи, но също трябва да има силен интерес да бъде лидер.

 

Изследванията на Даниел Големан осигуряват добра представа за различните типове лидери, съществуващи в организациите. Това са:

 

Прогресивни: Отпред на опаковката; фокусирани върху високите постижения и самонасочването. Този тип лидерство е доста ефективено, за краткосрочни победи в силно мотивирана работна среда.

Авторитетен: Осигурява посоката, необходима на екипите да се движат в една и съща посока към обща цел. Този стил е много ефективен по време на периоди на промяна и може да мотивира хората да се движат в нова посока, като се движат напред съвместни цели.

Партньор: Това е съвместен лидер, който се фокусира върху емоционалния и професионален ангажимент, необходим за изграждането на успешен екип. Този лидер ще се съсредоточи първо върху индивида, като иска да изгради доверие и да върне сближаването в работна среда.

Коучинг: Този лидер се фокусира върху развитието на бъдещите нужди. Коучинг лидерът гледа хората, за да разбере как те работят и развиват най-високия си потенциал. 

Внушителен: Този лидер е един от най-предизвикателните лидери, необходими в рамките на бизнеса. Неговият подход е необходим по време на трудни решения и в много случаи, когато лидерът действително се вижда в лоша светлина.

Демократичен: Този лидер е ангажиращ лидер, но не е такъв, който дава насоки или напътствия. Този лидер иска да знае какво мислят другите, техните мнения, като използва това, за да гарантира, че целият екип е част от бизнеса.

 

Независимо от лидера, който искате да станете, разбирането на различните типове лидерство е основата, от която се нуждаете, за да развиете лидерската си кариера. Важно е да осъзнаем, че ръководството не трябва да бъде вашата крайна цел в кариерата, освен ако нямате интерес да предоставяте насоки и подкрепа на другите. Независимо от вашата личност, като лидер ще трябва да се ангажирате с хора и да ги подкрепите към пътя им за постигане на добри бизнес резултати.

 

Опитайте се да идентифицирате в кариерата си някой, който виждате като ефективен лидер, наставник, който можете да използвате, за да ви помогне и да ви насочи по пътя на ръководството.  Кариерни статии