Какво е стаж?

 

Стажовете включват платена или неплатена работа, обикновено за определен период от време.

 

Доброволческата организация може да бъде наречена стаж и работодателя може да не бъде задължен да плаща стажа, докато стажантът е истински доброволец, а не служител.

 

Неплатените стажанти трябва да имат писмено споразумение между домакин, стажант и техния партньор.

 

Ключови термини

Има редица термини, които се отнасят до стажовете и често те могат да станат объркващи. Някои програми за стажове могат да използват тези термини по различен начин и е важно да се попитате дали сте напълно запознати.

 

Домакин

Домакинът е бизнесът или организацията, предоставяща стажантска позиция.

 

Партньор

Образователна институция, която изисква трудов стаж за акредитация на даден курс.

 

Стажант

Обикновено стажантът е студент или завършил висше образование.

 

Опит в индустрията

Друг термин за стаж или работа, който обикновено е част от университетски курс.

 

Работен опит

Кратък едноседмичен стаж, свързан с ученето в гимназията.

 

Какво можете да получите от него?

През този период от време трябва да се учите и активно да разсъждавате върху това, което изучавате през целия си стаж.

 

Вашата цел е да постигнете целите си, а не целите на домакина.

 

Стажът може също да бъде чудесен за изучаване на конкретна индустрия.

 

Можете да придобиете ценни контакти чрез стаж, който понякога води до заетост на пълно работно време.

 

Стажантите могат или не могат да получават заплащане за работата си в приемаща организация. Друг въпрос е, дали стажантът има право да бъде заплатен по закон.

 

Платените и неплатени стажанти могат също така, да изболзват стажа си за акредитиране на курс в университета. 

 

Какво да търсите

Можете да завършите стаж в различни индустрии, свързани с текущо или бъдещо образование, или като завършил.

 

Важно е да сте нащрек за стажантски позиции, които са свързани с вашето образование, обучение или интереси. Често партньорите предоставят съответните правни форми, когато са поискани от настоящ студент.

 

Внимание

Неправомерните практики са често срещани, когато става въпрос за стажове и професионален опит. Важно е да знаете, дали трябва да бъдете платени, докато сте на работно място, под класификацията на стажа. Ще имате право да бъдете заплатени, ако по закон сте служител на домакина, а не доброволец. Ако не сте сигурни за статуса си, трябва да получите правен съвет.  Кариерни статии