Какво е кариера?

 

Кариера е разнообразието от преживявания, които сте предприели през целия си живот. Докато придобивате повече опит в света на работата и предприемате различни житейски преживявания, вие изграждате кариерата си. Някои преживявания включват вашето образование, обучение, платена или неплатена работа, семейни / житейски роли, дейности, доброволчески труд, участие в общност и др.

 

Изграждане на кариера

Помислете за вашите преживявания, докато продължавате да изграждате кариерата и резюмето си.

 

Трудов стаж и доброволен труд

Работният опит и доброволческата работа ви дават представа, какво би било да се работи в определена индустрия или професия. Ще развиете умения и ще установите контакти в рамките на индустрията и ще можете да решите дали този вид работа е това, което бихте искали да правите.

 

Участие в общност

Включването във общност ви дава възможност да придобиете ценни умения, знания и опит. Общността се състои от много различни групи хора, като училищни съвети, младежки организации и доброволчески групи.

 

Наемане на работа

 

Подчертайте трудовия си опит, като доказателство за потенциалните работодатели. Оставете ги да видят, че вие сте лицето, подходящо за тази работа.

Житейски роли

 

Житейският опит ни помага да развием и подобрим уменията, които можем да прехвърлим от една асоциация към друга. Много от тези умения могат да станат полезни в платената работа, дори ако ги научим чрез приятелство или чрез участие в общност.

 

Предприемачески дейности

 

Предприятието е дейност или проект, който произвежда услуги или продукти. Бизнес предприятието работи, за да реализира печалба и социалното предприятие предоставя услуги на лица и / или групи в общността.

 

Културни дейности

 

Културата е това, което дава на групите хора колективна идентичност. Тя включва обичаи, вярвания и ценности, начини на поведение. Много аспекти от живота ви, включително вашата кариера, могат да бъдат обогатени, ако участвате в културни дейности.

 

Обучение

 

Обучителните дейности могат да помогнат за повишаване на уменията, развитие на знанията и поддържане на вашето ниво. Обучението може да бъде формално, което води до призната квалификация след завършване или може да бъде неформално, добавяйки към общата база за умения, без квалификация.

 

Образование

 

Образованието е част от процеса на обучение през целия живот. Вашата кариера вероятно ще включва комбинация от формално и неформално образование.

 

Формалното образование се отнася до програми, предоставяни от трите сектора на австралийската система за образование и обучение: училища, професионално образование и обучение и висше образование.

 

Неформалното образование се отнася до всички други умишлени форми на учене. То може да играе жизненоважна роля във вашата кариера и ви позволява да демонстрирате ангажираност и интерес към определена тематична област. Също така ви държи в течение за най-новите концепции и практики в областта на кариерата ви.

 

Интереси

 

Различните ви интереси могат да помогнат да изберете професия или курс. Наличието на широк кръг от интереси ще добави още един аспект към вашето резюме.

 

Съвет: Попълнете дейността на интереси в „Моят кариерен профил“ за да идентифицирате вашите интереси.

 

Спортни и развлекателни дейности

 

Да участвате в спортни и развлекателни дейности ви предоставя широк спектър от умения и опит, които трябва да подчертаете пред потенциалните работодатели. Можете да се включите доброволно, като тренирате отбор. Можете да играете в отбор. Тези типове роли показват, на работодателя, че можете да работите с други хора, ще подчертае лидерските, организационните, планиращите умения.

 

Кариерите непрекъснато се развиват, така че сега е моментът да продължите да учите и да поемете в ръце собственото си бъдеще. Знайте кои сте и какви са вашите цели.   Кариерни статии