Какво е да си лидер?

 

Има много писания около лидерството и управлението в мрежата, а мненията често са различни за това какво всъщност е ръководството. Темата е изследвана и обсъждана в продължение на хилядолетия.

 

Още през 496 г. пр. Хр., Китайският генерал Сун Дзъ е цитиран да казва: „Лидерът води чрез пример, а не със сила“. Съвременното поведение на Чарлз Лауер е: „Лидерите не принуждават хората да ги следват, те ги канят на пътешествие“.

 

Лидерите присъстват във всички сфери на живота, могат да бъдат млади и стари, и да се намират на всички нива на организации. Лидерите не винаги са мениджъри и мениджърите не винаги са лидери.

 

Какви са ключовите качества на лидера?

Лидерът е човек, който прави правилното нещо, не защото някой го търси или може да го забележи, а защото това е правилното нещо - често в трудни или предизвикателни обстоятелства.

 

Лидерите търсят решения. Лидерите не отиват при своя мениджър с проблем и да искат той да бъде фиксиран; те идентифицират проблема, след това мислят за потенциални решения и поставят въпроса и решенията, за да търси възможност за създаване на промяна.

 

Някои хора са естествени лидери и често се намират в ситуации, в които другите се обръщат към тях за насока.

 

Ако не сте сигурни дали имате това качество, помислете за времето, когато сте срещнали предизвикателство в група, например в екипни спортове или в работна група в училище или университет.

 

Естествено ли взимате водещата роля, за това което трябва да се постигне при дадената задача? Това е управление. Въпреки това, ако установите, че сте в състояние да създадете визия за успех и да водите ентусиазма и ангажираността на екипа си, за да постигнете тази визия, това е лидерство.

 

Лидерите често избират задачата, която никой друг не желае да направи, за да придвижи цялата група напред в постигането на своите цели. Лидерите се ангажират с това, което трябва да се направи и вдъхват доверие на хората около тях, че предизвикателствата могат да бъдат постигнати.

 

Постигането на успех се осъществява, чрез:

 

    • Определяне на резултата, който трябва да бъде постигнат.

    • Създаване на визия за това, което е възможно и споделяне с групата.

    • Детайлизиране на действията, които трябва да бъдат предприети.

    • Делегиране на работата по подходящ начин.

    • Мотивиране на другите за постигане на целите чрез вяра във визията.

 

Мениджърите често ще поемат задачата за определяне на резултат или друга, но не всички ще ръководят горепосочените задачи.

 

Лидерите често седят в екип или група, без да поемат активната роля на управител или капитан. Тези лидери са възприемчиви, често са способни да формулират визията и да вкарат другите в картината, вдъхновявайки съотборниците си. Тези естествени лидери са ключови членове на всеки отбор.

 

Най-добрите лидери споделят някои ключови качества:

 

    • Честност и етично поведение.

    • Ангажираност към резултатите.

    • Страст, енергия и ентусиазъм.

    • Желание за извършване на мръсните работи.

    • Способност за насърчаване и подкрепа на другите.

    • Дайте признание на другите за техните усилия и постижения.

 

Лидер ли сте? Какво бихте могли да направите, за да станете по-добър лидер? Потърсете възможности за развитие и ангажиране с визия - може би във вашето обучение, общественополезен труд или на работа - и споделете това с другите, за да мотивирате вашите колеги, да постигнат успех.



  Кариерни статии