Как се пише молба за работа

 

Кандидатите често се сблъскват с ограничения на думите, когато пишат молба за работа. Това означава, че всяка дума е от значение, така че следете за ненужни, неподходящи и излишни думи.

 

Ето десет начина да избегнете използването на повече думи, отколкото ви е необходимо.

 

1. Използвайте силни глаголи

Глаголите отразяват предприетите действия. Използването на неясни глаголи не само губи думи, но и подценява случая ви. 

 

2. Изтрийте „задължително“

Казвайки: „Длъжен съм да...“ да правите определени неща в работата си, губите думи. Ако дадена задача е част от вашата работа, не е нужно да казвате, че трябва да го направите. „Като част от моята позиция, съм длъжен да преглеждам протоколи от комисията...“, може да се редактира до: „Аз преглеждам протоколите от комисията“.

 

3. Изтрийте „необходимо за“ и „може“

Подобно на „задължително“ тези думи обикновено са излишни. „На моята позиция трябва да управлявам ежедневното си натоварване и да задавам приоритети“, може да се редактира до: „Аз ежедневно управлявам работата си и определям приоритетите.“. „Аз успях да организирам среща с ключови, заинтересовани страни.“, което може да бъде редактирано до: „Уредих среща с ключови заинтересовани страни“.

 

По същия начин могат да бъдат премахнати „трябва“ и „би трябвало“. "Трябва да редактирам отговорите си и след това да направя промени." може да стане: "Редактирам отговорите си и правя промени".

 

4. Използвайте една дума за няколко

Когато преглеждате вашето писмено запитване, попитайте се дали изречението може да бъде написано с по-малко думи и все още да запази смисъла. Изречението „За последните три години, за които ми беше поискано да обуча няколко групи служители“, може да бъде редактирано: „Наскоро обучих няколко групи служители“. Изреченията „Осъзнах, че присъединяването ми към този екип е една възможност, от която трябва да се възползвам максимално, така че сериозно се съсредоточих върху изграждането на мрежа. Това дава възможност да опозная членовете на моя екип “може да се редактира до:„ Осъзнах, че присъединяването ми към този екип е шанс да увелича моята работа в мрежата, правейки ежедневно срещи, даващи възможност за изграждане на отношения “. Тези промени намаляват думите.

 

5. Използвайте активния глас

Пасивните изречения са по-дълги и по-малко ефективни. Изречението „Проектът се управлява от екипа“ с активния глас става: „Екипът управлява проекта“.

 

6. Превърнете съществителните в глаголи

Съществията често могат да се превръщат в глаголи, като по този начин се намаляват думите и се укрепва текста. 

 

7. Намалете модификаторите

Модификаторите са думи, които засилват или намаляват действието. Изречението "Много съм нетърпелив да се заема с този наистина труден проект, в тази изключително предизвикателна среда" може да бъде редактирано до: "С нетърпение искам да се заема с този труден проект, в такава предизвикателна среда". Изречението „Предпочитам да се заема с този доста труден проект, в тази доста предизвикателна среда“ може да бъде редактирано така: „Аз съм готов да поема този труден проект, в такава предизвикателна среда“.

 

8. Изрежете празните фрази

Празна фраза е тази, която добавя малко към изречението. Примери за това са: „в края на деня“, „всички разгледани неща“ и „в крайна сметка“.

 

9. Превърнете негативите в позитиви

Да кажеш нещо в негатив може да отнеме повече думи, отколкото, ако едно и също нещо е написано положително. Изречението „Не е необичайно заседанията на персонала да траят три часа“ могат да бъдат редактирани до: „Срещите продължиха три часа“ или „Срещите бяха дълги“.

 

10. Намаляване на съкращенията

Двойките от подобни думи могат да бъдат сайт за редактиране. Например „целите и задачите“ могат да станат просто „цели“.

 

Това не са фиксирани правила. Понякога може да е подходящо да игнорирате елементите от горния списък. Но когато трябва да напишете кратко изявление, тези предложения си заслужава да бъдат разгледани.  Кариерни статии