Как да отговорим на високи критерии за подбор

 

Ключовите критерии за подбор описват личните качества, умения, способности, знания и квалификации, които човек трябва да изпълнява ефективно. Много работодатели използват ключови критерии за подбор, за да определят кои кандидати са подходящи за дадена роля. Проучването на ключовите критерии за избор на работа може също да бъде добър начин да разберете дали ролята е подходяща и за вас.

 

За да отговорим на критериите, трябва:

 

    • да демонстрирате способности, като предоставяте доказателства за това как отговаряте на критериите за подбор.

    • дайте подробности за това кога, къде и как сте приложили уменията в миналото.

    • където е възможно, включете индикатор за успех, като например превишаване на ключовите показатели за изпълнение.

 

Адресиране на ключовите критерии за подбор във вашето резюме

 

Първо, отпечатайте автобиографията си и я сравнете с ключовите критерии за подбор. Вероятно ще трябва да приспособите автобиографията си така, че да съответства на обявената позиция. Направете списък с ключови думи от ключовите критерии за избор. След това те могат да бъдат включени, като подзаглавия във вашето резюме, под заглавие като „Ключови умения“. След това използвайте примери, които показват как сте приложили тези критерии към вашия трудов или жизнен опит.

 

Някои ключови думи са:

 

    • способност: можете да го направите.

    • доказано: преди сте направили задача (дайте конкретни примери).

 

Използвайте кратки отчети, за да отговорите на всеки критерий за избор. Посочете кога, къде и как сте използвали уменията в миналото. Използвайте точките, а не дълги параграфи в текста. Например:

 

    • Способност за ефективна работа в отбори чрез игра на футбол повече от две години.

    • Доказана способност да комуникира добре чрез работа в областта на обслужване на клиенти в продължение на девет месеца.

 

Адресиране на ключовите критерии за подбор в мотивационното ви писмо

 

Дайте по-подробни примери за това как сте демонстрирали тези умения в мотивационното писмо, като използвате параграфи. Например:

 

В допълнение към обучението, работя и на непълно работно време в обслужването на клиентите както в хотелиерството, така и в търговията на дребно. Докато работех в сектора на хотелиерството, трябваше да работя бързо, докато бях под натиск по време на много натоварени смени. В сегашната ми позиция в търговията на дребно, решаването на проблеми и подпомагането на клиенти с конкретни заявки изисква силни междуличностни умения.

 

Адресиране на ключови критерии за избор в отделен документ

 

За някои позиции, от вас се изисква да включите в приложението си отделен документ, в който се посочват критериите за подбор. Това е често срещано явление в работата с правителствени и образователни институции. Като начин да ви помогнем да структурирате отговорите си, можете да опитате да използвате техника, наречена STAR метод.

STAR метод:

    • ситуация: опишете своята роля и отговорност

    • задача: опишете задачата, проекта или резултата, от който се изискваше да постигнете

    • действие: опишете какво сте направили и как сте го направили

    • резултат: опишете резултатите.

Използвайте структурата STAR, за да опишете как отговаряте на всеки елемент от критериите за подбор. Този подход е много полезен и в интервютата. Опитайте се да помните, че е важно да се дадат конкретни примери, а не да се правят общи изявления. Направете резервни копия на примерите си, като опишете резултата от действието си. Това означава да отговорите „как е било успешно?“. Да бъдеш прекалено общ или неясен за успеха, може да направи отговора да изглежда по-малко убедителен. Също така е важно да завършите с положителна бележка, така че цялостното впечатление да е положително.

 

Десет съвета за създаване на добро първо впечатление

 

Начинът, по който пишете, показва на работодателя някои от уменията ви. Те искат да видят, че сте кратки в отговорите си.

    1. Отговорете на всички критерии.

    2. Направете някои основни проучвания за работата, преди да подадете молбата си.

    3. Дайте ясни примери за работа и / или житейски опит, които подкрепят (доказват) вашите претенции.

    4. Опитайте се да използвате същия език, който се появи в резюмето ви и в ключовите критерии за подбор. Това ще ви помогне да се откроите с кандидатурата си, тъй като те ще я анализират.

    5. Съсредоточете се върху резултатите, които сте постигнали и ги съчетайте с критериите за подбор.

    6. Посочете как ще придобиете умения или опит, ако в момента нямате всички необходими умения или опит.

    7. Използвайте думи за действие (глаголи), за да опишете преживяванията си.

    8. Проверете автобиографията и мотивационното си писмо за граматически и правописни грешки. Не разчитайте изцяло на проверката на правописа на вашия компютър.

    9. Помолете някой друг да провери за правопис, пунктуация и оформление. Те трябва също така да гарантират, че сте отговорили на критериите.

    10.  Бъдете готови да доразвиете вашите примери. Подгответе и други примери, за които можете да говорите по време на интервюто лице в лице.

 

Може да не успеете да покажете, че имате всички необходими умения. Въпреки това, с внимателно формулирано резюме, все още можете да получите интервю, защото сте показали колко бързо научавате нови неща и прехвърляте уменията си на нови позиции.  Кариерни статии