Как да напишем подходящо изявление

 

Изявленията за пригодност и изразяване на интерес, са често изисквани за правителствени работни места, могат да бъдат загадъчни, ако сте свикнали да пишете за критериите за подбор. 

 

Изявленията не могат да са силно доказателство, заради:

 

    • структурата

    • не пишете, защо сте правилният кандидат

    • не вземате предвид работния контекст

    • Опитайте се да дадете примери за всеки критерий или умение, посочени в описанието на длъжността.

 

Стъпка 1: Прочетете инструкциите

Първо, обърнете внимание на формулировката на това, което се иска, тъй като това ще промени начина, по който пишете изявлението си. Може да бъдете помолени да се съсредоточите върху очертаването на начина, по който вашият опит и умения биха съответствали на работата. Или може да бъдете помолени да се съсредоточите върху това, как ще използвате уменията си, за да подкрепите целите на организацията.

 

Стъпка 2: Проучване

Трябва да анализирате напълно каква е работата. За всяка роля, независимо от нивото, трябва да имате предвид:

 

    • с кого ще работите

    • какви са основните задачи

    • какви са резултатите или отговорностите

    • защо тази работа трябва да се направи.

 

Последният въпрос е критичен.  Дали това е проект, който има краен срок? Има ли конкретни въпроси, които трябва да бъдат решени?

 

За по-дългосрочни позиции все още трябва да разберете целта на работата, тъй като това ще промени начина, по който работите.

 

Стъпка 3: Знайте какво трябва да предложите

Избирането на материал за включване в изявлението е по-лесно, ако сте запазили записки и поддържате текущо резюме. Тези записки трябва да включват подробности за вашите умения, професионален опит, лични качества и познания по предмета. След това можете да изберете информация, която е най-подходяща за вашата декларация.

 

Стъпка 4: Пишете сбито и направете стъпка за пригодност

С една дума или страница, всяка дума трябва да допринесе най-доброто за вас. 

 

Изявлението за пригодност е вид документ за продажба. То трябва да улови силните ви страни и опит по начин, който убеждава читателя, че ще можеш да дадеш ценен принос.

 

Една структура, която постига това, е подход от три части. Трите секции са:

 

Раздел 1: Кратък отворен параграф, който прави кратък пример за това, защо трябва да бъдете взети предвид за вакантното място, въз основа на мотивацията и портфолиото от подходящи умения, знания и опит, свързани с позицията.

 

Раздел 2: Няколко примера, базирани на параграфи, които разказват истории за това как сте използвали своите умения, свързани с позицията. Тези истории са структурирани около контекста, ролята, действието, резултатите. Вместо да вземете отделно критериите и уменията, потърсете примери, които съчетават уменията. Например, една история за управлението на проекти може да комбинира комуникация със заинтересованите страни, изследвания и анализи, писане и управление на екипа.

 

Този раздел може да включва резюмета, които отразяват обхвата на вашия опит.

 

Раздел 3: Кратък заключителен параграф, в който може да посочите приноса, който желаете да направите, и вашия ентусиазъм за тази възможност.

 

Пригодността е посочена в информацията за вашите умения, опит и качества, плюс трябва да посочите:

 

    • какъв принос ще направите

    • каква стойност предлагате

    • Вашето разбиране за целите и резултатите.

 

Тази информация най-вероятно ще се побере в раздели 1 и 3 от вашето изявление.

 

Степента на покриване на тази информация зависи от нивото на позицията. За по-висши длъжности и по-специално за такива, които включват ръководство на екипа, и управлението на персонала, цялата тази информация трябва да бъде взета предвид.

 

Стъпка 5: Редактирайте и нагласете вашето резюме

Уверете се, че вашето изявление отговаря на ограничението за думи. Проверете автобиографията си, за да се уверите, че е съобразена с позицията.

 

Когато предоставяте тази информация, трябва да помислите как ще използвате уменията, опита и качествата си в полза на мениджъра, екипа, звеното и организацията.  Кариерни статии