Как да четем обява за работа онлайн

 

Точното четене и разбиране на онлайн обявата за работа е от съществено значение за подготовката на вашата кандидатура за работа.

 

Сайтът за работни места може да има кратка реклама, за да привлече вниманието ви, с връзка към по-дълга реклама. По-дългата реклама все още не може да предостави цялата необходима информация, особено за работните места в публичния сектор.

 

Ето десет критични детайли, които трябва да се отбележат, когато четете онлайн обява за работа.

 

1. Име на организацията

Това ще ви предупреди за типа организация, с която се занимавате (напр. Публичен или частен сектор, организация на общността). Рекламите могат да ви дадат кратка информация за това какво прави организацията. За по-подробна информация трябва да прочетете пълното описание на работата или позицията и да посетите уебсайта на организацията. Тази информация ще ви помогне да приспособите молбата си към контекста на работата.

 

2. Подразделение и местоположение

Големите организации могат да се състоят от отделения, клонове, звена и подразделения. Много уебсайтове предоставят организационна диаграма. Полезно е да знаете географското местоположение.

 

3. Вид и статут на работата

Тази информация идентифицира, дали ролята е постоянна или срочна и дали е на пълно работно време, на непълно работно време или временна.

 

4. Заплата

Заплатата, особено в публичния сектор, може да бъде свързана с нивото на класификация. Класификацията определя, къде работата стои в йерархията на организацията. Всяко ниво има заплата. Някои кандидати може да започнат от дъното.

 

5. Задължения и отговорности

Рекламата може да обобщи основните задължения на ролята или да даде кратка информация, описваща обхвата на позицията. За да разберете напълно каква е работата, трябва да прочетете пълното описание на работата или професията. Този документ може да съдържа допълнителни подробности, включително ключовите отговорности, предизвикателства, взаимоотношения...

 

6. Критерии за подбор

Онлайн рекламите не могат да изброят съответните критерии за подбор. Тази информация може да бъде намерена в пълното описание. За позиция в публичния сектор е от съществено значение да се намерят критериите за подбор, тъй като те са в основата на вашата кандидатура. Ако не отговорите на критериите, това може да означава, че няма да успеете да стигнете до интервю.

 

7. Как да кандидатствате

Капанът за кандидатите е, че не знаят каква форма на резюме се изисква от тях. Това може да не е ясно в онлайн рекламата. Трябва да намерите инструкциите за това как да кандидатствате, за да знаете дали има ограничения в думите и дали трябва да напишете мотивационно писмо.

 

8. Допускане

Изискванията за допускане важат за държавните работни места. Други сфери позволяват заявления от постоянно пребиваващи или могат да нямат изисквания за гражданство.

 

Рекламите могат да уточнят други изисквания или проверки (напр. Проверка на криминална история, работа с деца, проверка за сигурност...), която ще бъде извършена преди назначаването.

 

9. Позиция - запитвания

Когато в рекламата се идентифицира лице за контакт, е полезно да говорите с тях, за да се научи повече за работата. Тази допълнителна информация ще ви помогне да се информирате относно вашата кандидатура.

 

10. Подаване на заявление и краен срок

Повечето молби се подават чрез онлайн механизъм. Потърсете информация за подходящите формати на документа. Обърнете внимание на крайната дата. Организациите могат да заявят, че закъснелите молби няма да бъдат приети. Ако не разполагате с достатъчно време, свържете се със съответното лице, за да разберете дали не могат да удължат времето.   Кариерни статии