Използвайте отзиви, за да подобрите автобиографията си

 

Писането на собствено резюме може да бъде трудно. Често ние намаляваме постиженията си, забравяме важните етапи и пропускаме силните си страни. За съжаление, работодателите се нуждаят от тази информация, за да вземат ефективни решения. Без тях, те просто имат списък с дати и списъци, които им разказват малко за вашите способности, личност или стойност. Това е мястото, където външна перспектива може да помогне.

 

Понякога тези, които са близо до нас, ни виждат по-ясно, отколкото ние се виждаме. Те могат да видят пропуснатите неща и да добавят нещо за нашите силни страни и отличия. Те дори могат да ни помогнат за погрешното самовъзприемане.

 

Търсете и прилагайте качествена обратна връзка, за да подобрите автобиографията си. По-долу са представени три съвета за полезни отзиви, които могат да помогнат на вашето резюме или автобиография:

 

    • Попитайте правилните хора. Различните хора ще дадът и различни гледни точки. Приятели и колеги могат да дадат информация за вашите силни страни и личностни характеристики. В идеалния случай потърсете тези, които осигуряват балансирана и конструктивна обратна връзка. Избягвайте тези, които са склонни да критикуват. Това може да е безполезно.

    • Използвайте правилните въпроси. Различни въпроси могат да бъдат полезни на различни етапи от процеса на писане. Преди да напишете, задавайте въпроси, които дават представа за вашите силни страни, потенциална стойност и възприеман образ. След като сте написали автобиографията си, внимавайте за нещо, което може да сте пропуснали.

    • Помислете за полезността на обратната връзка. Резюметата са субективни. Цялата обратна връзка идва от място с положително намерение. Въпреки това, някои от тях може и да не са във ваш интерес. Трябва да поддържате чувство за обективност. Ако смятате, че това не е полезно или не съвпада с целите ви, можете да го отхвърлите.  Кариерни статии