Изграждане на успешна кариера в областните градове

 

Ако си търсите работа, първото място, от което трябва да започнете, е вашето крайно виждане. Това не е "Кого искате да бъдете?" или „Каква е идеалната работа?“, но „Как искате да живеете?“. Вземането на решение за вашата крайна цел е по-сложно, отколкото да работим над "Кой съм аз?". Въпроси, често използвани за разработване на план за кариера. Мислете за себе си, като за бизнес и вашето крайно виждане, като за вашата мисия или дългосрочна визия.

 

Позволете си да мислите креативно в определянето на визията си. Някои от въпросите, с които трябва да започнете, са:

 

    • Искам ли да бъда самостоятелно заето лице?

    • Искам ли да продължа да живея в този град?

    • Имам ли определена страст, която искам да преследвам, независимо от това къде живея?

Опциите са безкрайни. Изграждането на стратегия с оглед на визията, в крайна сметка ще ви насочи към решенията, които трябва да вземете, за да получите работа. Този подход може да не е идеален през цялото време, но ще ви доближи до визията или целите на кариерата.

 

Използвайки визията за мечтите си, можете да използвате следните три стълба за успешна кариера, за да успеете на днешния пазар на труда.

 

Първи стълб: Гъвкавост

Едно е да имаш прекрасна визия за бъдещето, но друго е да работи. Има ограничени възможности за заетост и обучение в регионалните градове. Трудностите могат да бъдат обезсърчителни, особено с намаляването на организациите за обучение в регионалните градове и неадекватните транспортни възможности.

 

Ако желаната работа не е налична, погледнете внимателно характеристиките на наличните работни места. Посрещнете опциите с отворен ум. Какво можете да вземете от тази работа? Отношение към работа, усилия, ентусиазъм, изпълнение на определени задачи... Работа в подходяща област ще разшири базата ви от опит и умения, и ще ви даде възможност за адаптиране към предизвикателствата на пазар на труда, докато развивате кариерата си.

 

Втори стълб: непрекъснато пренастройване

Трябва да можете да се адаптирате към промени, като се съсредоточите върху талантите и уменията, които вече имате, като същевременно оставате отворени за подобряване на вашите слабости. Имате ли нужда от обучение, за да запазите съществуваща работа, да се преместите в организацията или да се преместите на друга работа? Имате ли нужда от множество умения за адаптиране към сезонните проблеми (затваряне на обекти, намаляване обема на работа...) ?

 

Помислете за начините, по които можете да увеличите комуникацията и обмена на информация, като се присъедините към организации във вашата област или доброволно да работите в предприятия и институции, които могат да подпомогнат на вашата кариера.

 

Не забравяйте за старомодното чукане на вратата! Знаете ли, че фирмите често се нуждаят от помощ, но по много причини не се рекламират свободните си места? Също така, ако те не се нуждаят веднага, ще си спомнят човека, който е положил усилията да се доближи до тях, за да отиде на върха на списъка или да ви препоръчат на други фирми, които търсят вашите умения.

 

Трети стълб: Постоянна преоценка на приоритетите

Колкото повече работите, толкова повече научавате за себе си, за вашите способности и ограничения и за по-голямата способност да се справяте с предизвикателствата.

 

Вашият личен план за кариера, подобно на всяка успешна бизнес стратегия, трябва да бъде "жив план". Играйте със силните си страни, но не забравяйте, че новите умения могат и трябва да бъдат научени. Често е необходимо да преместите границите на способностите си и да опитате нещо ново.

 

Съвети за изграждане на кариера

 

    • Ако не можете да си намерите работа на местно ниво, тогава помислете за преместване. Това може и да не е предпочитаният от вас вариант, но може да е ценна стъпка.

    • Мислили ли сте за започване на собствен бизнес? В днешния пазар на труда понякога е по-лесно да запазите кариерата си, като създадете работа.

 

През целия си живот приоритетите ви се променят. Околната среда, в която живеете, се променя. Някои от най-големите ви предимства са гъвкавостта и подготовката, които получавате чрез вашето постоянно изследване и учене.

 

Разработете широка визия за това как искате да живеете живота си и приемете, че тя не винаги ще се окаже така, както сте планирали. Това не е неуспех. Това е възможност да се отдръпнете, да преосмислите тези приоритети, да проучите всичките си възможности и да продължите.  Кариерни статии