Център за професионално обучение

Електрокари и мотокари

След завършване на обучението по част от професията обучаваният трябва: Да знае: Общо устройство и принципи на действие на карите; Предназначението, устройството, конструктивните особености и характерните неизправности на товароподемните механизми; Основните правила за безопасна работа на работното място и опазване на околната среда...

Виж тук

Курс „Графичен дизайн“

Само при нас УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Курсът цели реализирането на напълно завършено и обхватно обучение по графичен дизайн. Множеството софтуерни продукти, който се изучават в курса ще Ви предоставят необходимия набор от инструменти за необходими за създаване на модерни и атрактивни рекламни и комуникационни елементи в различни печатни и дигитални формати.

Виж тук

Курс „Оперативно счетоводство“

Присъствените занятия се провеждат през седмицата, в извън работно време в компютърна зала, която се намира в Националния дом на науката и техниката, ул. Г.С. Раковски 108. Дистанционно обучение се провежда чрез използване на платформа за електронно обучение. В дистанционното обучение са включени авторски видео уроци; учебни материали за всички учебни предмети /модули/ по програмата, практически задачи за самоподготовка, връзка към Интернет ресурси, форум за всеки учебен предмет,система за обмяна на съобщения с преподавателя и останалите курсисти, учебен график, изпитни тестове – онлайн за всеки учебен предмет и ПП “Бизнес навигатор“ и предоставяне на диск с демоверсия.

Виж тук

Курс "Здраве и безопасност в системата на образованието"

Програмата включва основните нормативни изисквания в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия в системата на образованието. Разглеждат се изискванията по организацията на дейността в училища, детски градини, центровете за подкрепа за личностно развитие, правата, задълженията и отговорностите на длъжностните лица в процеса. Участниците се запознават с методи за оценяване риска, средства за измерване факторите на работната среда, специфични рискове за здравето и работоспособността, както и с методи за превенция и защита.

Виж тук

Център за професионално обучение към Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).

За нас

Предлагаме гъвкаво, модерно и с практическа насоченост обучение на територията на цялата страна. Алтернативните форми на обучение – в почивните дни, след работно време, е-обучение, модерните зали за обучение, преподавателите, персоналният контакт и отношение към всеки курсист също привличат клиентите при нас. Даваме на нашите курсисти така необходимите за модерното работно място задължителни знания и практически умения и голяма част от тях започват работа веднага след като завършат курсовете.

Виж тук

Лицензирани специалности

Предлагани професии, специалности...

Виж тук  Курсове