Обучение за ученици

Обучения за ученици от 5, 6 и 7 клас

Седми клас е труден период за всички Вас. Но с едно методично и професионално обучение, допълващо и надграждащо преподавания материал в училище, което предлагаме в нашия образователен център, всеки ученик може да постигнете отлични резултати. Чрез нашето преподавателско "ноу хау" обучението е изключитено ефективно и резултатите са гарантирани. Учениците се обучават от водещи професионалисти в съответните области. Запознайте се с обученията, които предлагаме на учениците между 5 и 7 клас.

Виж тук

Обучения за ученици от 1 - 4 клас

Обучението по английски език за деца в ОЦ "Студио S" се извършва по интерактивен метод, като за тази възраст е препоръчително да се акцентира върху лексиката. Обучението на децата е съобразено и с програмата по английски език в училище. Учениците задълбочават знанията, получени там и надграждат с много практически езикови упражнения, за получаване на трайни езикови умения. Осигуряваме на децата непрекъсната възможност за изява и така превръщаме пасивните им знания в активни умения.

Виж тук

Обучения за ученици от 11 и 12 клас

Вижте подробна информация за видовете курсове и уроци по следните дисциплини...

Виж тук

Рисуване

Образователен център "Студио S" има специализиран отдел за преподаване на рисуване /изобразително изкуство/ с цел подготовка на кандидат-студенти и кандидат-гимназисти за изпити по рисуване за кандидатстване в учебни заведения у нас и в чужбина и за подготовка за портфолио.

Виж тук

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "СТУДИО S"

Нашата мисия

Мисията на Образователен център "Студио S" е да възпита общности от млади хора с широки културни интересни, солидни знания, умения и компетенции и високи морални устои, водещи до успешно представяне на всички предстоящи им изпити, което да осигури основа за бъдеща, успешна професионална кариера на граждани на глобалния свят.

Виж тук

Екип

Системата за обучение, която прилагаме вече 20 години е доказала своята ефективност - 97% от учениците ни са приети в желаните от тях учебни заведения.

Виж тук  Курсове