Народни танци

Танцови състави

От новата календарна година за да има приемственост в годините и между поколенията, НЧ "Родолюбие-2006" организира прием на желаещи да изучават народни танци. Условията за записване са възрастова граница от 7 до 11 годишна възраст, момичета и момчета с желание да съхранят истинския дух и традиция на фолклорното ни богатство. След сформиране на групата ще бъде направена среща с родители/настоиници на записалите се деца, да се уточняват дни и часове за провеждане на репетиции. Всеки месец ще се заплаща минимална такса, която ще бъде уточнена след сформиране на групата.

Виж тук

Фолклорна група

При НЧ Родолюбие 2006 Айдемир е сформирана фолклорна група за малки и големи.

Виж тук

Кукерска група

Кукерската група в село Айдемир наброява малко над 30 човека. Възрастовата граница на участниците варира от 3 до 75 години, което е красноречив показател за приемственост между различните поколения. Мисия на всички членуващи мъже е да съхранят отколешните ритуали и да ги предават на идните поколения.

Виж тук

Коледарска група

Коледарската група се състои от около 25 мъже на различна възраст, самодейци водени от единствената идея да се съхрани обичая Коледуване напред в годините и предаван на по-младите момчета. В последните години коледарите на Айдемирската група се отвърдиха, като най-силни в областта, за което свидетелстват награди и отличия от конкурси и събори на общинско и национално ниво.

Виж тук

Едно читалище, съградено с любов!

История

Народно Читалище "Родолюбие-2006" се намира в село Айдемир, община Силистра. През 2006 година, февруари месец се свиква общоселско събрание, на което се взима решение от инициативен комитет да се учреди читалището, като се спазват всички законови разпоредби.

Виж тук

Художествена самодейност

През годините НЧ "Родолюбие-2006" Айдемир успява да удовлетвори желанието на младежите, които искат да изучават и подържат автентични хора и танци, характерни за местния бит и култура на селото.

Виж тук  Курсове