Професионално обучение

Квалификация

Център за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

1. Професия: "Монтьор на транспортна техника"

Специалност: "Пътно-строителна техника"

2. Професия: "Монтьор на подемно-транспортна техника"

Специалност: "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства"

Специалност: "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване"

3. Професия: "Заварчик"

Специалност: "Заваряване"

4. Професия: "Шлосер"

Специалност: "Шлосерство"

 

Виж тук

Център за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год.

Въведение

За нас

Център за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год. През 2008год. получава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Лицензия № 200812639/19.11.2008г.

Виж тук  Курсове