Галина И.

За мен

Областта на професионална компетентност на Галина И. е много широка. Тя ще Ви помогне в следнтие направления: зависимости, психични разстройства, учене, памет и когнитивни процеси, психологично консултиране, психодиагностика, емоции и мотивация,  проблеми на концентрацията и вниманието, работа с деца с проблеми от аустичен спектър, диспраксии/ дислексия, дисграфия, дискалкулия/ и говорни нарушения, мозъчни дефицити и дисфункции.

 

 

 

Въведение

image

Образование

СУ "Св. Климент Охридски" - гр.София, Психология и педагогика, Магистър.

 


 



  Курсове