Аделина И.

За мен

Опит в сферата на работа с деца и екипи в следните насоки:

- Работа като психолог в училища, психолог в Дом за медико-социални грижи за деца, работа с деца в риск и деца със СОП.

- Обучител и супервизор на екипи в сферата на образованието, на екипи от институции и екипи, работещи в социални услуги в България.

- Превенция насилие над деца.

- Консултации на родители и близки на деца, включително осиновители и приемни семейства.

- Телевизионен консултант.

- Работа с възрастни - консултации и психодиагностика на кандидати за работа.

 

 

image

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр.София, Психология, Магистър.

Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр.София, Олигофренопедагогика

За кабинета

Консултативна психология, Детска психология, Училищна психология.

Цени - по договаряне.  Курсове