Боян Д.

За мен

Преподавам английски език от 24 години на всички възможни нива. Тясната ми специализация е в сферата на Лингвистиката, историята и културата на Европа и на англоезичния свят. През 2018г. успешно защитих дисертация в РУ и придобих научната и образователна степен "Доктор".

Въведение

image

Образование

СУ "Св. Климент Охридски" - гр.София, Английска филология и  История на дипломацията, Магистър.

Преподавам

На ученици от 9-ти до 12-ти клас, студенти и възрастни.

Ниво - средно и напреднали.

Цени - по договаряне.  Курсове