Юлия П.

За мен

Преподавам уроци по български език и литература в Благоевград. Млад преподавател с доказани резултати !

Лесно намирам пътя към учениците от различните възрастови групи. Подхождам с доброта, търпение и уважение към учениците си. Смятам, че това е верният път, защото те ми отвръщат със същото. Държа, урокът да бъде, не просто научен,а разбран,без значение колко пъти трябва бъде повторен.Ако трябва дадено понятие, или случай да бъде обяснен по съвременен начин, на езика на децата го правя на драго сърце, без да мисля, че това накърнява същността на предмета или пък мен. Задаването на въпроси означава интерес.

image

Образование

ЮЗУ ''Неофит Рилски" - гр.Благоевград, Българска филология, Бакалавър.

ЮЗУ ''Неофит Рилски" - гр.Благоевград, Начална училищна педагогика, Магистър.

Преподавам

На деца от предучилищна  възраст, ученици от 1-ви до 12-ти клас, студенти и възрастни.

Цени - по договаряне.  Курсове