Индивидуални и Групови уроци

Частни уроци по Математика

„Същността на математиката не е да направи простите неща сложни, а да направи сложните неща прости” Математиката е наука, която може да се окаже забавна и лесна, стига да подходим към нея с желание и готовност да разкрием нейните тайни и загадки. Тогава пред нас се разкрива цял един свят, основан на логиката и последователността. Постепенно започваме да осъзнаваме законите, по които отделните цифри и знаци придобиват нов смисъл и значение. Бъдете уверени, трябват малко усилия, за да се справим заедно и да постигнем желаните резултати!

Виж тук

Частни уроци по Български език и литература

„„Грамотността краси човека“! Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности. Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и умения за творческа изява. Обучението по Българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Формиране на позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение. Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал. Придобиване на умение за създаване на текст спрямо критериите,изискващи се от МОН. В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите заложени в даден художествен текст. Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на произведения, заложени и приети в програмата на МОН, ученикът се запознава многоаспектно с личността, мястото и ролята на твореца.

Виж тук

Частни уроци по История

Частни уроци по История за деца от 4 до 10 клас

Виж тук

Частни уроци по География

Частни уроци по География за деца от 4 до 10 клас

Виж тук

Частни уроци по Биология

Частни уроци по Биология за деца от 4 до 10 клас

Виж тук

Частни уроци по Физика

Частни уроци по Физика за деца от 4 до 10 клас

Виж тук

Частни уроци по Химия

Частни уроци по Химия за деца от 4 до 10 клас

Виж тук
  Курсове