Търговия на едро

Основи на индустрията

Индустрията за търговия на едро продава, или организира покупката или продажбата на стоки за препродажба на други предприятия и организации както в частния сектор, така и в публичния сектор. Търговците на едро действат като посредници при дистрибуцията на стоки. Те продават (или организират покупката или продажбата) на стоки за препродажба, както и суровини и междинни материали и консумативи, които се използват в производството. Техните операции обикновено се характеризират с транзакции с висока стойност или обем. Секторът за търговия на едро включва търговци на едро, които купуват и получават право на собственост върху стоките, които продават, и агенти и брокери, които събират комисиона или такса за организиране на продажбата на стоки, собственост на други.

Търговците на едро обикновено работят от склад или офис и обикновено не използват реклами, насочени към широката общественост. Клиентите обикновено са достъпни, чрез специфични за търговията контакти. Много сделки се извършват между търговци на едро и клиенти, които имат дългогодишни бизнес отношения. Традиционно общият брой на предприятията в търговията на едро е доминиран от малкия бизнес. Големите предприятия, в които работят над 200 души, исторически допринасят за около 25% от общата заетост, въпреки че те съставляват по-малко от 1% от бизнеса в сектора.

Възможности за работа

Следните сектори на търговията на едро предлагат възможности за заетост:

  • Търговия на едро с основни материали
  • Търговия на едро с хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия
  • Търговия на едро с машини и оборудване
  • Търговия на едро с части за моторни превозни средства и моторни превозни средства
  • Търговия на едро с фармацевтични и тоалетни стоки
  • Търговия на едро с текстил, облекло и обувки
  • Търговия на едро с мебели, подови настилки и други стоки

Търговията на едро обхваща набор от дейности, свързани с продажбата на стоки или услуги от името на един или повече доставчици. Като разнообразен сектор, той осигурява ценна връзка в търговията на дребно и животновъдството и предлага възможност за работа в цялата страна, като купува и продава продукти и материали за широк кръг клиенти. Секторът често е отговорен и за предоставянето на логистични, маркетингови и поддържащи услуги за продажбата на стоки.  Индустрии