Транспорт, пощенски и складови услуги

Основи на индустрията

Транспортната, пощенската и складовата промишленост е отговорна за транспортирането на пътници и товари, складиране и съхранение на стоки, както и за движението на пътници с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт, както и за спомагателни дейности, свързани с всяка една от тях.

Предприятията, които улесняват движението на товари - като агенти за внос / износ и спедитори - също са част от тази индустрия. Предприятията за товарен и пътнически транспорт в промишлеността използват транспортно оборудване, системи или съоръжения като основен производствен актив. Тъй като пазарът на стоки и услуги става все по-международен, много фирми в тази индустрия имат съоръжения, служители и оборудване, разпространявани в обширни географски области.

Подкрепящите дейности за индустрията включват стивидор, навигация, пристанищни услуги, летищни операции и услуги на митническите агенции.

Складирането включва складове за общи стоки, хладилни стоки и други складови продукти. Складовите предприятия не продават стоките, а осигуряват складиране на товари по маршрута до местоназначението си. Складовете стават все по-сложни и технологично напреднали. Технологии като RFID (радиочестотна идентификация), роботи и напреднали компютърни системи революционизират начина, по който се извършва складирането.

Възможности за работа

Следните сектори на транспортната, пощенската и складова индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Въздушен и космически транспорт
  • Живописен и туристически транспорт
  • Тръбопроводен транспорт
  • Услуги по доставка и доставка на пощенски и куриерски услуги
  • Железопътен транспорт
  • Автомобилния транспорт
  • Услуги за подкрепа на транспорта
  • Услуги за складиране и съхранение
  • Воден транспорт

Автомобилният транспорт е най-големия сектор в транспортната, пощенската и складовата индустрия. Възможности за работа съществуват на редица нива, от онези, които подпомагат товаренето и разтоварването на камиони, до шофьорите и след това до управителите на логистиката, които контролират управлението на пристигането, съхранението и изпращането на стоки.  Индустрии