Наемане и услуги за недвижими имоти

Основи на индустрията

Индустрията за отдаване под наем, наемане и услуги в сферата на недвижимите имоти включва всички предприятия, занимаващи се предимно с наемане и лизинг на активи, както и с фирми, занимаващи се с продажба, покупка и управление на недвижими имоти. Стоките, които се предоставят за използване от други лица чрез договори за наем или лизинг, включват: тежки машини и скелета ,  видео и други електронни медии, машини за развлечение с монети, произведения на изкуството, велосипеди, къмпинг оборудване и костюми.

Наемат се също оборудване и ръчни инструменти, електрически и електронни уреди, мебели, офис техника, саксийни растения и оборудване за възпроизвеждане на звук, както и спортно-рекреационно оборудване, костюми и други официални облекла.

Промишлеността управлява и наемането и отдаването под наем на активи, като имена на марки, патенти, търговски марки и споразумения за франчайзинг, плюс отдаване под наем, оценка, продажба и управление на местни, търговски и индустриални недвижими имоти. Услугите, свързани с недвижими имоти печелят приходите си от продажба или отдаване под наем на имущество. Те правят това от името на други хора и работят (от името на собствениците на имоти) с потенциални наематели или купувачи, за да постигнат взаимно приемливи споразумения за продажба, лизинг или наемане.

Възможности за работа

Сектора на наемането и услугите за недвижими имоти предлага възможности за заетост:

  • Оператори на недвижими имоти и услуги за недвижими имоти
  • Услуги по отдаване под наем и наемане

Какви са вашите перспективи?  Индустрии