Публична администрация и безопасност

Основи на индустрията

Публичната администрация (правителството) и индустрията за безопасност се грижат за нуждите на обществеността и помага на хората да получат достъп до държавни услуги. Също така поддържа обществения ред и безопасността.

Секторът включва общината, държавата и местната власт. Индустрията е отговорна за администрирането на своите обществени услуги, включително образование, здравеопазване, полиция, електроснабдяване и водоснабдяване, транспорт, главни пътища, пристанища и обществени жилища. Основната роля на местната власт е да осигури икономическо и инфраструктурно развитие във връзка с планирането, изграждането и управлението на ресурсите в местните общности. Местните власти също са основен доставчик на редица местни обществени услуги.

Секторът на обществената безопасност е отговорен за превенцията и защитата на населението от природни и други заплахи. Тя защитава и съхранява безопасността и сигурността на хората, имуществото, природните и културните ресурси и инфраструктурата.

Полицията, пожарната и екипите аа извънредни ситуации също работят за защита на живота, имуществото и екологичните активи. Индустрията на публичната администрация и безопасността обслужва съдебната система, включително поправителните служби, които контролират и управляват нарушителите и задържаните в местата за лишаване от свобода.

Възможности за работа

Следните сектори на публичната администрация и индустрията за безопасност предлагат възможности за заетост:

  • Отбрана
  • Публичната администрация
  • Услуги за обществен ред, безопасност

Какви са вашите перспективи?  Индустрии