Професионални, научни и технически услуги

Основи на индустрията

Професионалната, научната и техническата индустрия е специализирана в извършването на професионални, научни и технически дейности за различни индустрии, а в някои случаи и за домакинствата. Основната услуга, предоставяна от тази индустрия, е специализиран професионален опит. Рядко се продават материали или оборудване. Дейностите на този сектор са значими по свое усмотрение, но чрез революционни изследвания и текущи процеси и продуктови иновации те също допринасят за развитието и иновациите в други сектори на промишлеността. Това от своя страна добавя стойност към други предприятия и лица извън този сектор.

Кариерните пътища в тази индустрия варират значително в зависимост от конкретната област на професионална дейност. Общ фактор е много високото ниво на образование и обучение в сравнение с други отрасли.

Възможности за работа

Следните сектори на професионалната, научната и техническата индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Рекламни услуги
  • Архитектурни, инженерни и технически услуги
  • Проектиране на компютърни системи и свързани услуги
  • Правни и счетоводни услуги
  • Управление и свързани консултантски услуги
  • Пазарни проучвания и статистически услуги
  • Научноизследователски услуги
  • Ветеринарни услуги
  • Други професионални, научни и технически услуги

Какви са вашите перспективи?

Специализираният сектор за проектиране отговаря за предоставянето на специализирани дизайнерски услуги. Тези услуги включват търговски произведения, модни дизайнерски услуги, графичен дизайн, интериорен дизайн, дизайн на бижута, писане на текстове, дизайн на текстил и билети.  Индустрии