Други услуги

Основи на индустрията

Другата индустрия за услуги включва ремонт и поддръжка на оборудване и машини, предоставяне на услуги за лична грижа, погребални услуги. Тя включва също така организирането и управлението на религиозни дейности и събития и предоставяне на услуги и подкрепа в частни домакинства. Доставчиците в тази индустрия покриват много разнообразни услуги и техните дейности са от решаващо значение за безпроблемното функциониране на нашите градове, градове и домакинства.

Секторът на личните услуги на индустрията включва редица дейности, свързани с личното благосъстояние и практическите аспекти на ежедневния живот. Много работни места в този сектор са на оперативно или техническо ниво, въпреки че има възможности на всяко ниво, включително професионални и управленски.

Секторът за ремонт и поддръжка е отговорен за поддържането на широк спектър от оборудване, превозни средства и стоки. Предприятията в този сектор предприемат ремонт и поддръжка на автомобили, машини и оборудване, облекло и обувки и извършват асортимент от други услуги.

Възможности за работа

Следните сектори на тази индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Лични услуги
  • Частни домакинства, които наемат персонал
  • Недиференцирани дейности на домакинства за собствено потребление
  • Поправка и поддръжка

Какви са вашите перспективи?  Индустрии