Производство

Основи на индустрията

Производствената индустрия е отговорна за превръщането на редица материали в нови продукти. Тя обхваща метали, метални изделия, напитки, химикали, мебели, храни, текстил, петрол, транспорт, пластмаси, минерали, хартия, машини, печат и дърво. Промишлеността претърпява бързи промени. Налице е огромен растеж на високотехнологичните, висококвалифицирани производства, наричани напреднали производства. Участниците създават водещи практики, технологии и организационни култури, които са необходими за поддържане на глобалната конкурентоспособност в по-широката промишленост.

Производството се движи към бъдеще, вградено в света на цифровите и информационните технологии. Разнообразието на производството предлага възможности за работа в областта на производството, проектирането, планирането, управлението, човешките ресурси и в специализирани процеси, работещи с най-новите технологии и производствени техники. Съвременните производствени предприятия са чисти, ефективни и технологично ориентирани, изисквайки работници с добре развити умения в областта на науката, технологията, инженерството и математиката (STEM), които са в състояние да отговорят на променящите се времена с иновативни идеи и начини на работа.

Възможности за работа

Следните сектори на преработващата промишленост предлагат възможности за заетост:

 • Производство на основни химически и химически продукти
 • Производство на метални изделия
 • Производство на хранителни продукти
 • Мебели и други производства
 • Производство на машини и оборудване
 • Производство на неметални минерални продукти
 • Производство на нефтопродукти и въглища
 • Производство на полимерни продукти и каучукови изделия
 • Производство на първични метали и метални изделия
 • Печат (включително възпроизвеждане на записани носители)
 • Производство на целулоза, хартия и преработена хартия
 • Производство на текстил, кожа, облекло и обувки
 • Производство на дървени изделия

Какви са вашите перспективи?

Аерокосмическият сектор подкрепя и улеснява разрастващия се пазар за въздушен транспорт, като проектира, изгражда и развива самолети, самолетни двигатели и др., както и поддържа и обслужва въздухоплавателни средства и удостоверява летателната годност. Кариерите в този сектор изискват умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Понастоящем инженерната зона за поддръжка на въздухоплавателни средства в този сектор има недостиг на умения.


  Индустрии