Информационни медии и телекомуникации

Основи на индустрията

Информационните медии и телекомуникационната индустрия обхваща широк спектър от дейности както в публичния, така и в частния сектор. Тези дейности варират от издаването на вестници, книги и софтуер до производството и разпространението на филми, звукозапис и издаване на музика, до интернет публикуване, излъчване и предоставяне на услуги, както и библиотечни и свързани с тях информационни услуги.

Промишлеността е отговорна за създаването и съхранението на информационни продукти, като творческо съдържание - истории, фотографии и музика - съдържащи се в филми, вестници, книги и телевизионни и радиопредавания. Също така предоставя услуги, които позволяват съхраняването и предаването на тези информационни продукти чрез електронни, безжични, оптични и други средства.

Това е динамична индустрия, която е драматично засегната от промените в технологиите. Преобладаващо в тези промени е появата на цифровата ера, която продължава да ни предоставя по-бърз и по-точен трансфер на информация. Информационните медии и телекомуникационната индустрия са ключов двигател за бъдещето на световната общност. Дигиталната ера отваря врати за нови услуги, които са в границите на нашето въображение.

В съчетание с широчината и разнообразието на своите дейности, в индустрията работят хора, които се интересуват от творческо и техническо писане, фотографско и музикално производство и услуги за задна сцена, както и тези, които имат интерес към компютърното програмиране, инженеринга и свързаната с тях техническа и електронна поддръжка. Бъдещето на тази индустрия е като цяло растеж, тъй като общността става все по-зависима от услугите, които предоставя.

Възможности за работа

Следните сектори на информационните медии и телекомуникационната индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Радиопредаване
  • Интернет публикуване и излъчване
  • Доставчици на интернет услуги
  • Интернет портали за търсене и услуги за обработка на данни
  • Библиотечни и други информационни услуги
  • Дейности по кино и звукозапис
  • Телекомуникационни услуги

Какви са вашите перспективи?

Бързият растеж в сектора на телекомуникационните услуги като цяло и по-специално новите технологии е очевиден във всички аспекти на нашия живот. Индустрията има потенциал да расте бързо в близко бъдеще, като създава възможности за заетост.


  Индустрии