Здравеопазване и социално подпомагане

Основи на индустрията

Индустрията на здравеопазването и социалното подпомагане предлага голямо разнообразие от услуги за подпомагане и грижа за всички, предимно в рамките на обществени услуги. Здравеопазването включва както публичния, така и частния сектор. Включва всички услуги, предлагани от болници, специализирани медицински услуги и много други съпътстващи здравни услуги, като стоматологични, оптометрични и линейки.

Някои услуги работят на база такса за обслужване и много от тях използват уменията на активни доброволци. Тези, които предлагат обществени услуги, предоставят набор от услуги, които отговарят на нуждите на групи, които често могат да се окажат в уязвимо положение в австралийското общество, включително хора от различен културен произход, австралийци от местното население и хора с увреждания.

Услугите за грижи за възрастните хора, услугите за деца и социално настаняване са допълнителни примери за сфери за предоставяне на обществени услуги.

Възможности за работа

Следните сектори на сектора на здравеопазването и социалното подпомагане предлагат възможности за заетост:

  • Болници
  • Медицински и други здравни услуги
  • Услуги за домашни грижи
  • Услуги за социално подпомагане

Какви са вашите перспективи?  Индустрии