GDPR заявки

Тази страница предоставя методи за управление на личните Ви данни, съхранявани в myfuture.bg
След като направите заявка, ще ви бъде изпратен имейл с линк за оторизиране на заявката

Информация за съхранявани лични данни

Ще Ви изпратим копие от всичките Ви лични данни, които притежаваме

Редактиране на данни

За да редактирате личните си данни, трябва да влезете в профила си

Изтриване на данни

Вашите лични данни и цялата свързана информация, ще бъдат напълно премахнати от myfuture.bg. Ако данните все още са необходими, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, няма да можем да удовлетворим такава молба

Ограничете обработката на лични данни

Ограничението на обработката на данните е алтернатива на изтриването на данни: ние ще продължим да съхраняваме вашите данни, но няма да ги обработваме, докато не премахнете ограничението. Няма да имате достъп до профила си, докато не бъде отменено ограничаването. Ако данните все още са необходими, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, няма да можем да удовлетворим такава молба.

Отмяна на ограничението за обработка на лични данни

Ограничението върху обработката на вашите лични данни ще бъде премахнато и ще можем да ги обработим.

Оттегляне на съгласие

Оттеглянето на съгласието за обработка на личните ви данни, събрани въз основа на съгласието (например за целите на директния маркетинг), означава, че ще преустановим обработването на тези данни за целите, предоставени от съгласието, и ако нямаме правни задължения към вас, всички ваши лични данни ще бъдат премахнати от myfuture.bg (вашият акаунт и цялата свързана информация)
Email адресът ще бъде използван за идентифициране на личните Ви данни в myfuture.bg и за изпращане на код за оторизиране на молбата