ФРАХТИМПЕКС ЕООД

За нас

ФРАХТИМПЕКС ЕООД е създадена, като еднолично дружество с ограничена отговорност през 2005 г. Основателят ѝ - Г-н Десимир Генчев притежава дългогодишен опит в сферата на международния морски транспорт. В началото фирмата се занимава с брокераж на товари и с чартиране на кораби, специализирана е в транспорта на опасни -IMDG(IMO) товари, както и на такива свързани с различни инфраструктурни проекти т.нар."project cargo". Няколко години по-късно ФРАХТИМПЕКС ЕООД разширява дейността си и в сферата на сухопътния транспорт. В момента фирмата е една от водещите в сферата на проекти свързани с транспорт на тежки и извънгабаритни товари, издаване на разрешителни и организация на транспортния процес - проучване на пътя, подготовка на маршрута, метеорологични условия и условия на мястото на работа. Най-доброто доказателство за качествената работа на фирмата са имената на някои от нейните клиенти: Sarens NV, Grohmann Bulgaria Ltd., Jumbo Shipping, Calibra Turkey, Schober International, както и много други фирми и физически лица.

Виж тук

Услуги

Сухопътен транспорт. Агентски услуги. Морски транспорт. Инфраструктурни товари, тежки, извънгабаритни, опасни и специални...

Виж тук

Галерия

Разгледайте нашата галерия.

Виж тук


  Компании