ЕЛАМ-94 ООД

За нас

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от световни водещи производители.

Виж тук

Нашите продукти

МКТП са изградени от метални конструктивни елементи и са комплектовани с поръчаното електрообзавеждане, с изключение на силовия трансформатор, който се монтира допълнително. Конструкциите на електромерните табла се изработват от ламарина с дебелина до 2 мм и се боядисват прахово. Готовите табла могат да бъдат доставени и монтирани на място по желание на клиента...

Виж тук

Новини

Завърши работата по МКТП за Училище с детска градина в р-н“Лозенец“...

Виж тук


  Компании