Еко кариери

 

Тъй като, икономиката започва да се сблъсква с реалностите на глобалното изменение на климата, професиите, които изискват „зелени“ умения, ще продължат да нарастват.

 

Професиите, които изискват зелени умения, известни също като умения за устойчивост, не всички са научни, технически или практически.

 

Зелените компании се нуждаят от счетоводители, рецепционисти, търговци и други.

 

Докато липсата на работници в областта на околната среда е силно и се очаква да нарасне още повече, помислете за типа организация, за която бихте искали да работите и разберете дали възможностите им отговарят на вашия опит, образование и умения.

 

Има индустрии, които подкрепят екологично чисти продукти, услуги и технологии, като например технологии за слънчева и вятърна енергия, хибридни автомобили и аквакултури.

 

Професии като, електротехници и водопроводчици, могат да работят с традиционните енергийни източници и слънчевата енергия. С подходящите умения и обучение, водопроводчиците могат да инсталират и поддържат устройства и системи за водна и енергийна ефективност, рециклиране, събиране на дъждовна вода и намаляване на отпадъците.

 

Строителните работници могат да работят и по енергийно ефективни проекти. Като цяло, всички работници ще трябва непрекъснато да изграждат нови умения, за да помогнат за повишаване на ефективността, намаляване на отпадъците, опазване на водата, разработване и прилагане на нови технологии и практики за по-устойчив свят.

 

Изграждане на зелена кариера

Изграждането на зелена кариера, която е подходяща за вас, започва с проучвания. Може би искате да започнете, като научите повече за себе си, вашите интереси, ценностите си и предпочитаните от вас условия на труд, тъй като те оказват влияние върху видовете работа, които може да ви интересуват.

 

Влезте в „Моят кариерен профил“ и завършете дейностите, за да ви помогнем да научите повече за себе си.  Кариерни статии