Ефективно представяне

 

Доброто резюме представя кой си, какво можеш да предложиш и каква стойност имаш. То обобщава вашето образование, умения, история на заетостта, отговорности и постижения. Автобиографията (CV) е другото име за резюме.

Не е нужно да сте имали платена работа. Ако това е първото ви търсене на работа, можете да добавите уменията, способностите и личните качества, които сте разработили в училищните дейности, хобита и в участието в общността.

Какво трябва да включите в резюмето?

Това, което трябва да напишете, зависи от работата, за която кандидатствате. Включете само информация, която показва уменията, които работодателят търси.

Информация за връзка

Пише се най-отгоре на документа. Трябва да включите:

    • име и фамилия

    • адрес

    • телефонен номер

    • имейл адрес.

Можете също да добавите адреса на профила си в LinkedIn, ако сте запазили профила си актуален

Образование и квалификация

Първо избройте най-новите си квалификации. Това може да включва:

    • университетски степени

    • сертификати

    • кратки курсове за обучение

    • уъркшопи

    • лицензи

    • форми на акредитация

    • друго обучение

Ако все още сте в училище или сте напуснали през последните две години, включете подробностите за вашето училище. Ако сте завършили обучение след напускане на училище или имате някаква трудова история, не е необходимо да включвате информация за училището. Избройте само оценките си, ако смятате, че те ще помогнат на вашата кандидатура.

Трудов стаж 

Този раздел може да включва платена работа или доброволни позиции, на които сте били. Опишете задачите, които сте вършили. Използвайте кратки, ясни изречения, за да могат читателите да получат бързо информацията.

Включете длъжността, името и местоположението на фирмата и датите, на които сте работили там. 

Добавете едно или две изречения, за да опишете какво сте направили във всяка работа. Запитайте се: Кой? Какво? Защо? Къде? Кога? Как?, за да добавите подробности към описанията си. Например, ако сте бил работник, грижил се за деца, можете да се запитате:

    • Колко деца съм се грижил?

    • На колко години са били?

    • Какви дейности бяха включени в грижата за тях?

Вашият списък с отговорности може да включва:

    • Асистиран работник в зала, за двадесет деца на възраст от една до три годишна.

    • Контролирано време за игра, хранене, дейности на открито и дрямка.

Опишете постиженията, резултатите и наградите, които показват колко добре сте свършили работата си. Измеримите резултати, които сте постигнали, могат да включват:

    • спестени или спечелени долари

    • спестено време

    • удоволетворени клиенти

Постижението за тази роля, може да бъде формулирано по следния начин:

Въведох време за четене на истории преди следобедната дрямка. Колегите изразиха положителни отзиви, като отбелязаха, че децата са по-спокойни. Вече децата си лягат по-лесно! 

Обобщение на компетенциите или уменията

Работната ви история може да не показва, че можете да свършите работата, особено ако току-що сте напуснали училище. Можете да преодолеете това, като опишете нещата, които можете да направите, свързани с работата, за която кандидатствате. 

Избройте всичките си търговски умения и силни страни, а не само тези, които сте използвали в платената работа. Вие получавате много важни умения в други области на живота си.

Ако много от вашите умения са свързани помежду си, групирайте ги в подзаглавия, като „Компютър“ или „Механични умения“. Вместо просто да изреждате думи, разработвайте кратки, ясни доказателства. Те трябва да посочват къде, кога и как сте демонстрирали умението. Например:

    • Доказани комуникативни умения в резултат на работа, в зает ресторант за бързо хранене повече от 12 месеца.

    • Демонстрирани междуличностни способности чрез ефективно взаимодействие с деца, родители и колеги по време на работа в детския център.

Рецензент

Рецензентите са хора, които ви познават и могат да говорят с потенциален работодател за работника, който може да бъдете. Хората, които трябва да попитате са:

    • уважаван учител

    • някой, с когото сте доброволец

    • спортен треньор или капитан на отбор

    • вашия мениджър, ако имате работа на непълно работно време.

Трябва да попитате вашите рецензенти дали са съгласни да поставите техните имена и данни за контакт в автобиографията си. Не е нужно да изброявате имена - просто напишете „Данни за рецензентите са достъпни при поискване“. 

Помолете всеки рецензент за разрешение, да включите:

    • тяхното име

    • компанията, за която работят

    • телефонния им номер и / или мобилен телефон

    • техния имейл адрес

    • кратко изявление, в което обясняват как те познават.

Дайте на рецензентите си копие от описанието на длъжността. Това ще гарантира, че те ще знаят какво да подчертаят, когато работодателят се свърже с тях. Дайте им също и копие на автобиографията си, за да си спомнят вашите постижения.

Други неща, които бихте могли да включите в резюмето

Това са нещата, които не винаги са необходими. Въпреки това, те могат да помогнат на работодателя, повече представа за това кой сте и какво предлагате.

Цел в кариерата

Ако сте професионалист в началото на кариерата си, автобиографията ви може да започне с изявление за целите на кариерата. Трябва да съответства на позицията, за която кандидатствате и да съобщите на работодателя:

    • каква позиция търсите

    • какво ниво на отговорност искате

    • където виждате за себе си в близко бъдеще.

Работодателите предпочитат внимателно формулирана, конкретна цел за работа. Ето няколко примера:

    • Да придобия опит във всички аспекти за грижата на косата и управлението на салона, позволявайки ми да стана част от вашия екип.

    • Да разширя бизнес познанията и опита си, като крайната ми цел в да работя, като търговски консултант за организации с нестопанска цел.

    • Да придобия повече опит и знания в областта на електрониката и складирането, където мога да използвам уменията си, за да подобря производителността и репутацията на фирмата.

Дейности и интереси

Изброяването на вашите интереси и хобита може да помогне на работодателя да създаде картина за вас. Те могат да се позовават на вашите интереси в началото на интервюто.

Хобитата или дейностите в общността могат да покажат, че имате умения или атрибути. Някои от тях могат да включват инициатива, творчество, комуникативни умения и организационни способности. Те са особено важни, ако уменията са подходящи за работните места, за които кандидатствате.

Докато пишете този раздел, питайте себе си:

    • Какво се опитвам да кажа на този работодател?

    • Какво разкрива тази дейност или хоби за мен и моите ценности?  Кариерни статии