Доброволчески каузи старт към заетостта

 

Вярвате или не, доброволчеството може да бъде чудесно за търсенето на работа. То добавя стойност към вашето резюме и може да бъде едно нещо, което ви поставя пред другите кандидати, когато кандидатствате за работа. Работодателите обичат да виждат кандидати, които са демонстрирали мотивация, инициативност, ентусиазъм и които имат интерес да помагат на други хора.

 

Можете да използвате уменията и времето си, за да помогнете на другите, като същевременно придобиете ценен опит, както на лично, така и на професионално ниво. Какъвто и да е вашият опит, вероятно ще имате умения, които другите ценят много.

 

„Извършването на доброволен труд, когато завършите училище, е начин да опознаете света на работата и да получите добра перспектива за вашите цели в кариерата“.

 

Чрез доброволчество можете:

 

    • да се промените чрез нови преживявания

    • да споделите уменията си

    • да научате нови умения

    • да разширете личните си и професионални мрежи

    • да научите повече за една индустрия

    • да намерите нови неща, които обичате да правите

    • да използвате умения, които може да нямате шанс да използвате в платената си работа.

 

Например, можете да се включите в общностни групи и организации, които ви помагат да изградите умения за работа в екип и решаване на проблеми.

 

Вършейки доброволен труд, когато завършите училище, е друг начин да проучите света на работата и да получите добра перспектива за вашите цели в кариерата. Ако мислите да вземете почивка за година след завършване на училище, бихте могли да комбинирате пътуване и доброволен труд. Има много доброволчески възможности по целия свят за кратки или дълги периоди от време.

 

Намиране на доброволен труд

Ако се интересувате от доброволческа работа, има много възможности. Трябва да помислите за вида дейност, която бихте искали да правите (като работа с животни или набиране на средства за благотворителност) и след това да намерите някои организации или хора, с които може да се свържете.

 

Всяка държава и територия има център за доброволчество, който изброява текущите позиции и дава информация за вашите права, като доброволец и законовите изисквания във вашата държава или територия.

 

Знайте вашите права

Доброволната дейност е работа въпреки, че не е платена. Затова доброволците имат права, някои от които са написани в законодателството.

 

Като доброволец имате право:

 

    • да имате точна и достоверна информация за организацията

    • да знаете за доброволческата политика на организацията и други документи, засягащи вашата работа

    • на интервюта и процеси на подбор, които са без предразсъдъци

    • на съгласувано работно време

    • да бъде съгласувана длъжностна характеристика

    • да бъдете добре обучени, за да вършите работата

    • да сте в здравословна и безопасна работна среда

    • да имате адекватна застраховка, осигурена от организацията, за която работите

    • на възстановяване на всички пари, които изразходвате от името на организацията в хода на работата ви

    • на ефективни процедури за оплаквания

    • конфиденциалността и личната ви информация се управлява съгласно закона  Кариерни статии