Доброволческите кампании развиват кариерата

Какво е доброволчеството?

Доброволчеството се отнася до времето, което вие доброволно давате без финансова печалба в полза на обществото или за кауза.

 

Доброволчеството може да се осъществи чрез организация, като например обучение на младши отбор за спортен клуб или борба с пожари, като член на местната пожарна бригада. Тo може да бъде предприетo и неофициално, например, доброволно да косите тревата за съсед, който не се чувства добре...

 

Има много неща, които можете да направите като доброволец в области, като хуманното отношение към животните, службите за спешна помощ, околната среда, изкуствата и културата, образованието и обучението, социалната справедливост, развитието на общността, спорта, отдиха, здравето, децата и младежта, вярата и духовността и още.

 

В допълнение към ползите за обществото, доброволчеството оказва положително въздействие върху кариерното ви развитие.

 

Как доброволчеството може да помогне за развитието на вашата кариера

 

Чрез доброволчеството вие научавате много за това кой сте като човек, за вида на дейностите, които ви харесват, за вашите интереси, за силните си страни и за това, което цените. Това е важно, защото вашите интереси и това, което сте като човек, оказват влияние върху избора на кариера.

 

Работодателите вярват, че опитът, натрупан в училище, подобрява перспективите за работа на младите. Работният опит може да бъде придобит чрез доброволчество, професионален опит в училище или работа.

 

Доброволчеството е един от начините затестването на кариерни възможности в реалността. Например, можете да получите информация за поддържането на зоопарка чрез доброволческа дейност в зоопарк или парк за диви животни.

 

Доброволчеството развива умения, които работодателите оценяват, включително умения за общуване и умения за работа в екип.

 

Доброволчеството ще направи вашето резюме изпъкващо!

 

Какви възможности за доброволчество има?

Вашето училище е добра отправна точка за доброволчеството. Може да се присъедините към студентска комисия, да помогнете в столовата, да се включите в училищна фондация за благотворителност или кауза, да бъдете част от екипа на сцената на училищна продукция. Вашето училище може дори да е свързано с благотворителна организация и може да ви улесни.

 

Вашите хобита и извънкласни дейности могат да предоставят възможности за доброволчество. Например, може да сте доброволец в столовата на спортно събитие.

 

Доброволчеството е добро за вашата общност и за вас. Отиди доброволно! Помогнете на общността, научете повече за себе си и подобрете кариерата си.  Кариерни статии