Експат програми и Интеркултурни тренинги - BERLITZ

 

ОБЩУВАЙТЕ УСПЕШНО В ДНЕШНИЯ ГЛОБАЛЕН СВЯТ

Berlitz разработва програми, с които да улесни адаптацията на експати и техните семейства и да улесни ежедневното им общуване в новата страна. Експат програмите целят да помогнат посрещането на разнообразни предизвикателства – приспособяване към новата култура, особености на професионалното общуване, справяне с непозната политическа и социална структура и др. Различията в културните възприятия могат да породят неразбирателства, дори и конфликти и да намалят удоволствието от преживяването в нова среда.

Специално разработените програми и учебни материали за изучаване на български език за чужденци включват разнообразни теми от ежедневието и развиват бързо устната комуникация.

Обучение в глобално лидерство и интеркултурна комуникация

Това обучение развива уменията, необходими за глобалния успех на всеки мениджър и служител, работещ в конкурентна глобална среда. Berlitz и многобройните ни клиенти разбират, че за постигане на международен просперитет в днешно време само владеенето на чужди езици не е достатъчно.

Нашите програми са насочени към трите компонента, които влияят на ефективността на служителите при управление на международен бизнес: корпоративна култура, национална култура и личния опит и перспектива. Обучението в глобално лидерство и интеркултурна комуникация осигурява развитие на конкурентни компетенции в три ключови сфери: комуникация, култура и лидерство.

.

ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ЕКСПАТ ПРОГРАМИ И ИНТЕРКУЛТУРНИ ТРЕНИНГИ  ТУК.

КОНТАКТИ

гр. София 1784,
Бизнес център Евротур – ул. Михаил Тенев 12, офис 14 (до The Mall на Цариградско шосе).

Тел.: +359 897 80 7817
Тел.: +359 2 851 7090

E-mail:  sofia@berlitz.bg

Карта  Курсове