Баланс между работа и личен живот

 

Има много различни възможности за учениците, които желаят да променят своето обучение по отношение на учебния товар или областта на обучение.

Университетската календарна година може да се състои от два семестъра или три триместра. Тези семестри и триместри са съставени от множество предмети, известни като единици. Всяко звено значително увеличава натоварването по отношение на часовете седмично.

Броят на единиците, които се провеждат за семестър или триместър, засяга дали провеждате редовно или задочно обучение.

Редовно обучение

Университетското обучение може да изисква много време. И като възрастен, понякога други приоритети пресичат времето ви за обучение. Това може да включва семейни въпроси, работа и понякога вашето здраве.

За всяко успешно завършено звено получавате кредитни точки, които допринасят за специалности и завършване на курс.

Повечето университети не изискват от вас да кандидатствате за пълно или задочно обучение. 

Необходимият брой кредитни точки и правилата за приемане се променят между различните университети и факултети. Можете да се консултирате онлайн за курса или с факултета си, след като сте се регистрирали.

Претоварването

Ако претоварването не е опция за вас, може да се наложи да завършите още един семестър на задочно обучение, преди да завършите.

Промяна на курс или факултет

След като сте се записали в университет и сте завършили един пълен семестър, имате възможност да прехвърлите учебните предмети в рамките на този факултет, а понякога и между факултетите.

Способността ви да променяте учебната си област зависи най-вече от академичните ви резултати. Заявлението трябва да бъде попълнено онлайн за трансфери между курсове или между факултети.

Например прехвърлянето в рамките на факултета по изкуства в университета може да включва много по-опростен процес.

Когато преминавате между факултетите, ще трябва да преговаряте с университета за кредитите, които могат да бъдат прехвърлени към новия курс.

Какво трябва да имате предвид

Университетите определят дати за прекъсване на курсовите и преподавателските промени. Свържете се с университета си, за да научите повече за датите на прекъсване.

Когато разпределяте времето в седмицата за обучение, трябва да включите и независимо проучване за всеки предмет.

Помислете за почивен ден. Отделете време за себе си, вашето семейство и приятелите си.  Кариерни статии