Аз и обявите за работа

 

Обявата за работа е известие за налична работа, публикувана онлайн или другаде. Рекламата е част от процеса на набиране, предназначен да привлече подходящи кандидати за позицията.

 

Работодателите могат да поискат редица документи за кандидатстване за работа, а понякога това, което всъщност трябва да предоставите, се подразбира.

 

И така, какво трябва да предоставите, когато работодателят поиска конкретни документи? За да ви помогнем да отговорите на това, по-долу сме посочили документите, които трябва да предоставите за конкретни изисквания.

 

Заявка за ключови критерии за подбор

Когато работодателите поискат отговор на ключови критерии за подбор, като част от заявление за работа, трябва да предоставите:

 

    • кратко мотивационно писмо в тялото на имейла

    • пълен отговор на ключовите критерии за подбор, като отделен документ

    • вашето резюме.

 

Искане за мотивационно писмо и автобиография

Когато работодателите поискат мотивационно писмо и автобиография, трябва да предоставите:

 

    • мотивационно писмо, като отделен документ

    • вашето резюме.

 

Автобиография

Когато работодателят поиска автобиография, трябва да предоставите:

 

    • кратка бележка в тяло на имейла

    • вашата автобиография.

 

Отговор на ключовите критерии за подбор и мотивационно писмо

Отговорът на ключовите критерии за подбор, както и придружителното писмо трябва да включват:

 

    • мотивационно писмо, като отделен документ

    • отговор на ключовите критерии за подбор, като отделен документ

    • вашата автобиография.

 

Бележки

Бележките трябва да бъдат кратки и по-малки от една страница. В тях трябва да опишете, защо сте подходящи за позицията и каква е вашата мотивация. 

 

Име и формат

Всеки отделен документ трябва да бъде надлежно обозначен с вашето име, последвано от заглавието, например, John Smith - Мотивационно писмо.

 

Поставянето на името пред заглавието, помага на документите да останат заедно, когато са организирани по азбучен ред.

 

Всеки документ трябва да се съхранява отделно, като PDF документ. PDF е безплатен файлов формат и гарантира, че информацията на страницата не може да се промени, когато се отвори от работодателя.  Кариерни статии