5 причини за липса на умения

 

Разумно е да се направят някои изследвания на вашите перспективи за работа, преди да започнете дълго обучение. Това може да подобри шансовете ви за работа.

 

Можете да започнете с недостига си на умения в избраната от вас област. Ако знаете какви умения имате ще взимате по-добри решения за кариерата си. Но не бихте искали да избирате професия, основана единствено на това. Факторите, засягащи недостига на умения сега, може да не са от значение след няколко години.

 

Какъв е недостигът на умения?

 

Недостиг на умения съществува, когато работодателите не могат да запълнят свободните работни. Свободните места трябва да:

 

    • отразяват настоящите нива на заплащане и стандартните условия на заетост

    • съществуват на лесно достъпно място.

 

Какво причинява недостиг на умения?

Познаването на причините за недостига на умения ви поставя в по-добра позиция, когато търсите работа.

 

    1. България е изложена на промени в световната икономика. В резултат на това броят на работните места се измества нагоре или надолу.

    2. Може да има недостиг на квалифициран персонал в определен регион.

    3. Работните места с голям брой възрастни работници биха могли да създадат недостиг на умения, когато се пенсионират.

    4. Може да има малък брой квалифицирани работници със специализирани умения.

    5. Новите технологии или промените в структурата на икономиката могат да доведат до бързи промени в търсенето на професия. Това ще създаде внезапно свръхпредлагане или недостиг на квалифицирани хора.

 

Търсенето на конкретни умения е полезно да се вземе предвид. Не забравяйте обаче, че пазарът на труда може да се промени бързо. Недостигът на умения не ви гарантира работа. Недостигът понякога е в професии, които изискват комбинация от специфични умения и опит.

 

Така че, ако се подготвяте да промените посоката на кариерата си, включете всички важни въпроси в процеса на вземане на решения. Някои други фактори, които трябва да се вземат под внимание, включват интереси, ценности, работни предпочитания и изисквания за ниво на умения.  Кариерни статии