3 стъпки за избор на университет

 

Научи какви фактори трябва да вземеш предвид, за да може намирането на работа след завършването на висше образование да бъде не само по-лесно, но и най-правилното и близко до твоите умения и бъдещи планове за развитие

 

Всеки, който е избрал да завърши висше образование в България, има период на търсене на подходящ университет и специалност, защото в днешно време не страдаме от липса на информация, а напротив - имаме излишък от такава. А когато трябва да се вземе важно решение, това може да бъде и проблем…

 

Всяко учебно заведение иска да се представи в най-добрата светлина, социалните мрежи са пълни с коментари и оценки, познати също споделят своите отзиви и впечатления и на финала изборът се оказва с повишена степен на трудност. Този проблем може да избегне, ако се следват три лесни стъпки.

 

Първата важна стъпка се прави няколко години преди старта на самото висше образование. Много е важен изборът на училище за завършване на средно образование. То може да бъде специализирано и да даде нужната подготовка и насока, за да бъде развитието след това по-лесно и целенасочено. Изборът на професионална гимназия дава нужните знания, които се развиват точно навреме - преди важния избор на университет.

 

Ако има погрешно избрана насока или трудности при обучението, по-добре те да бъдат отстранени навреме, за да не се стига до прекъсване или смяна на университет по време на висшето образование на по-късен етап.

 

Втората стъпка е проучването на самите висши учебни заведения и техните специалности. Тук изборът е много по-голям. Възможността за преместване в друг град - също. И ако до преди години съществуваха няколко основни учебни заведения с класически специалности, то днес вече може да се избира между урбанизъм, инженерна екология, кинодраматургия, компютърно художествено програмиране, криминалистика, електроакустична музика, естетична хирургия и др. Затова проучването на перспективите е важна част от този етап.

 

Третата стъпка всъщност е един предварителен поглед в бъдещето. Макар и само ориентировъчен, той помага да се избегнат грешни решения, които често костват години изучаване на материал в грешна специалност. Предварителното ориентиране на пазара на труда помага да се оформи най-точна преценка кой университет е най-подходящ за завършване на висше образование.

 

Тези три стъпки не са нещо ново и може би всеки би се сетил за тях, но идва най-важният въпрос - как да се проучат всички тези учебни заведения и работодатели и не само… А дори да се проучат, как да се избере най-подходящото?

 

Тук на помощ идва My future, където може да се направи необходимата регистрация и спрямо личните предпочитания, да се предложат най-подходящите училища или университети. Успоредно с тези опции, може да се да направи и кариерно ориентиране - насока, която помага да се планира висшето образование.

 

Ето как всички три необходими неща могат да се намерят на едно място и най-важното - те да бъдат селектирани през призмата на личните предпочитания и умения. Изграждането на личен профил позволява да се “пресеят” най-подходящите предложения - не тези, които са непроверени и препоръчани от приятел на един приятел, а тези, с които са “по мярка” на бъдещите ти мечти!  Кариерни статии