15 въпроса за определяне на постигнатите резултати

 

Най-ефективните автобиографии, не посочват само отговорностите. Те впечатляват работодателите, с демонстрация на силни постижения. Постиженията са блестящи примери за способностите ви в миналите позиции. Но когато за пръв път се опитате да ги изброите, те могат да изглеждат трудни за писане. Използвайте тези съвети и въпроси, за да помогнете за вдъхновението си и да добавите сила към списъка с постиженията си.

„Уникалната“ формула

Всеки носи стойност на работното място, но често не спираме да мислим за това. За да напишете силни изявления за постиженията си, започнете с последната си позиция. Как допринесохте? Направихте ли нещо по-лесно, по-бързо, по-евтино, по-добре? 

Лесната формула за писане на добре дефинирана декларация за постижение е, да се съчетаят следните три неща:

    • какво направи

    • как го направи

    • резултатът.

Ето няколко примера:

Намалих разходите за офис (това, което направихте), като намерих нов доставчик на химикалки (как сте го направили), като намалих разходите за канцеларски материали с 10% на месец (резултатът).

Спечелих награда за най-добър изпълнител за новата идея за промоция на мърчандайзинг, която вдигна продажбите с 18%.

Въпросите по-долу ви подканват да помислите какво сте направили в миналите роли и стойността, която сте донесли на организациите.

Големи въпроси 

1. Създадохте ли нещо ново?

    • Какво направи и каква е ползата?

2. Решихте ли проблем?

    • Какво реши и как това подобри нещата?

3. Измислили ли сте или сте подобрили идея?

    • Какво направи и каква е ползата от нея?

4. Помогнахте ли с нещо важно или допринесохте за ключов проект?

    • Какво е постигна екипът или проектът и каква полза донесе?

5. Бяхте ли избрани за нещо важно или спечелихте ли награда или признание?

    • Какво направи, което беше признато за ценно?

6. Получихте ли силна обратна връзка в оценката на изпълнението?

    • Какво видя твоят работодател, че си направил?

7. Надминахте ли нещо?

    • Беше ли на две позиции едновременно? Може би най-добър постигнат резултат? Спечели ли повишение? Свърши ли работата по-бързо от очакваното?  

Как да стигнем до спецификата

8. Разходи: Спестихте ли разходите за бизнеса?

    • Как сте спести разходи ? Извършване на по-добър бюджетен мониторинг? Източник на по-евтини доставчици? Намаляване на разходите от извънреден труд?

    • Колко спести ? Повече от 10%? Петстотин долара годишно? Хиляди долари за срока на договора?

9. Услуга: Подобрихте ли услугата?

    • Как подобри услугата? Създаде ли ново обучение? Извърши по-добро проследяване? Осигури по-персонализирани услуги? Подобри решенията за услугите?

    • Какъв е резултатът? 20% увеличение на приходите? По-голяма лоялност към клиентите? Подобрено преживяване на клиентите?

10. Качество: Подобри ли качеството?

    • Как подобри качеството? Повиши ли проверките за работа? Създе ли по-добро обучение или система? - Измервай два пъти, режи веднъж? Подобряване на планирането?

    • Какъв е резултатът ?: 10% намаление на преработването? 20% намаление на отпадъците? Грешки, намалени наполовина? Намаляване на жалбите на клиентите?

11. Безопасност: Направи ли работното място по-безопасно?

    • Как направи работното място по-безопасно? Създаде ли по-добри системи за безопасност или обучение? Създаване на по-голям мониторинг на спазването на процедурите? Донесете ново оборудване за безопасност? 

    • Какъв е резултатът ?: 10% намаление на LTIs? Нищо не съобщава за инциденти? По-малко случаи на компенсация?

12. Администрация: Подобри ли администрацията?

    • Как подобри администрацията? Усъвършенства ли системите за управление на записи? Създаде ли нови шаблони? Въведе ли нови компютърни системи?

    • Какъв е резултатът: По-бързо административно време за обработка? 20% намаление на грешките? По-професионални комуникации? По-бърз достъп до записи?

13. Производителност: Подобри ли производителността на работното място?

    • Как подобри производителността? Създаде ли нови обучения или системи? По-ясни КПИ? Реорганизация на задълженията?

    • Какъв е резултатът ?: 10% намаление на времето за обработка? Намаляване от 3 часа на седмица? 30-минутно намаляване на времето за изчакване през пиковите периоди?

14. Пари: Повиши ли печалбата?

    • Как увеличи печалбата? Промени ли ценообразуването? Извършване на по-строг бюджетен мониторинг за намаляване на разходите? Увеличаване на приходите чрез нови стратегии за продажби?

    • Какъв е резултатът: Повишение от 10% на печалбата? Удвоена печалба? Подобряване от загуба до печалба?

15. Ученик/ Студент: Как се представи в училищната / академичната среда?

    • С какво превъзхождаше? Водил ли си екип или проект? Изключителни резултати на дадена задача? Извънкласни дейности? Завършване на задание, базирано на индустрията? Спечели ли награда? Предприемане на допълнителни проучвания? Наставник на други студенти?

    • Какъв е резултатът? Признание от преподавател? Силни резултати по заданието / темата? Допълнителни умения? 

 

Въпросите по-горе са само няколко идеи за писане на вашите постижения. Добър съвет е да намерите някой, на когото имате доверие и който знае какво правите на работното място. Често другите разпознават по-бързо великите неща, които правим всеки ден. Добавянето на силни постижения ще има голямо значение за вашето резюме. И това също ще ви помогне да се подготвите, да говорите за тях в интервюто. Късмет!  Кариерни статии