Искате ли да направите математическа разлика?


Математически способните работници са търсени по целия свят. Математическите нужди на редица професии ще се увеличат, с напредването на технологиите. 


Кариера в областта на математиката ще ви даде възможност да решите някои от най-интересните и неотложни въпроси на света - от здравето и изменението на климата до инженеринга. Математиката също има приложения в бизнеса и индустрията, изкуството и архитектурата, електрониката и компютрите. Вашият смартфон няма да е умен без математика. Използваният от вас WIFI е създаден с помощта на математика.


С математика вратите ще се отворят към професии, за които може да не сте чували.


Вашият път в кариера, свързана с математиката зависи от стъпките, които предприемате през цялото си образование.


Докато сте в средното училище, правете учете толкова математика, колкото можете. Изберете най-високото ниво на математика, което можете да постигнете в 11-та и 12-та година. Учениците, които избират математика в средното училище, се справят по-добре в курсовете по време на висшето образование, изискващи математика, отколкото тези, които не са. Математиката може да не е предпоставка за курса, но проверете дали математиката е задължителна за курсовете, които ви интересуват. Така или иначе, математиката ще ви даде добър старт.


Математиката не е само цифри и правилни отговори. Това е начин на мислене, решаване на проблеми, аргументиране, обосноваване, обобщаване и общуване. Това са умения, които работодателите търсят и мениджърите оценяват. Те са също качества, които са от полза за всички аспекти на нашия живот.  Кариерни статии