ЕЛЕНА ГРУП

Ние сме част от ИГ ХОЛДИНГ СОФИЯ, който е със стабилни пазарни позиции в производството и търговията както на местно, така и на международно ниво.

Галерия

Разгледайте нашата галерия.

Виж тук

За "Елена Груп"

Групата е производител на алуминиево фолио и капачки за кисело мляко, бутилирано и наливно слънчогледово масло с търговската марка “РОСА”, метални кутии и капаци Туйст оф и търговия с метален амбалаж . Също така с изкупуване, преработка и консервиране на селско -стопанска продукция, плодове и зеленчуци; Разкритите дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Ямбол, Габрово и Лясковец допринасят за относително стабилния пазарен дял на продуктите в страната.

Виж тук

Продукти

Алуминиево домакинско фолио. Фолио за свежо съхранение. Хартия за печене. Техническо фолио. Капачки за кисело мляко. Кафе "Евита".

Виж тук


  Компании